Статут клубу

Затверджую
Директор Суворовської ЗОШ
Кадієвський П.П.

-----------------------------------------------Статут
шкільного Клубу підприємливих

1.     Клуб є добровільним об’єднанням активних, творчих, здатних економічно мислити учнів 8-11 класів Суворовської ЗОШ.
2.     Клуб створено з метою підготовки учнів до активної свідомої участі в житті суспільства, розвитку потреб у старшокласників в економічної і професійної самовизначеності, надання психологічної, наукової допомоги у виборі та створенні бізнес-планів, бізнес-проектів в обраній сфері підприємницької діяльності
3.     Членом клубу може стати будь-який учень, який виявив бажання розвивати підприємницькі здібності та написав заяву.
4.     Принципи діяльності Клубу:
·        відкритість;
·        повага;
·        співпраця;
·        активність;
·        відповідальність;
·        говоримо «тут і зараз».
5.     Члени Клубу мають право: брати участь у засіданнях, ініціювати діяльність клубу, співпрацювати з  іншими людьми, приймати рішення, реалізовувати свої здібності.
6.     Члени Клубу забов’язані:
·        відвідувати засідання Клубу;
·        дотримуватись принципів діяльності Клубу;
·        приймати участь щонайменше в 1 заході Клубу;
·        вести блог Клубу.
7.     Невиконання вимог Статуту є підставою для виключення з Клубу.
8.     План роботи Клубу затверджується директором Суворовської ЗОШ.
9.     Статут вступає в дію з моменту його проголошення.